Сабота - Saturday, 28 January 2023, 21:22:21
Добредојде - Welcome незнаен слушателу! | RSS
КОЧАНИ НИЗ МУЗИКА
              KOČANI MUSIC FILES

Кочани има долга музичка традиција чии корени треба да се бараат кон крајот на XIX век. Убавата народна, староградска македонска песна била и останала нераскинлив дел од секојдневниот живот на неговите жители.

Во желбата да се следат музичките трендови, во почетокот на шеесеттите се појавуваат и првите рок групи врз кои големо влијание извршиле тогашните светски музички ѕвезди, поради што на репертоарот на кочанските рокери се нашле многу познати хитови.

На оваа страница можете да најдете музика што ја создале музичари кои твореле во Кочани или потекнуваат од кочанскиот крај, или пак музика посветена на Кочани и кочанскиот крај. Музичките дела се создавани во различни временски периоди, за различни продукциски куќи или како независни изданија на самите автори.

Многу од овие звуци се длабоко врежани во сеќавањата на кочанци и се препознатлив белег за овдешниот крај. Ви посакуваме пријатни моменти и уживање со она што ќе можете да го пронајдете овде.
Kočani has a long musical tradition whose roots are to be found at the end of XIX century. The beautiful old Macedonian song remained as an inseparable part of everyday life for its residents.

The desire to follow musical trends in the early sixties of XX century emerged the first rock bands that tried to copy the world music stars from that period, so the repertoire of the Kočani rockers included many famous hits.

Here you can find music created by the musicians who derived from Kočani or music dedicated to Kočani. Musical works are created at different times for different production houses or as independent publications of the authors themselves.

Many of these sounds are deeply engraved in the memories of Kočani citizens. We wish you pleasant moments and enjoyment with the Kočani music files.
Посетете - Visit:
Старо Кочани (фотографии од старо Кочани) -
Old Kocani photos
Oпштина Кочани -
Municipality of Kocani

Copyright Kocani music © 2023
Make a free website with uCoz